30 mars, 2020 / blogg
Corona Säkra Gymanläggningen med-LifeClean

Corona Säkra Gymanläggningen med-LifeClean

Corona sakra-gymanlaggningen-med-lifeclean, GymKonsulten Desinficerar gymanläggningar 1-2 gånger per dygn med LifeClean som läggs med Vicktorys elektrostatiska applikator.

Corona Säkra Gymanläggningen med-LifeClean

 

Ett komplett sortiment för dagligt bruk & vid utbrott

LifeClean ska alltid väljas för avdödning av endosporer såsom Clostridium difficile. Daglig användning ger ett fullgott skydd mot virus och multiresistenta bakterier och kan därför med fördel användas för att fullgöra vårdinrättningens basala hygienrutiner.

LifeClean levereras färdigblandat

LifeClean Desinfektion – Används för grundläggande desinfektion av ytor och saneringsrutiner

Corona Säkra Gymanläggningen med-LifeClean

 

LifeClean ytdesinfektion är en bred mikrobicidal lösning med sporicidal effekt

Fram tills nu har det inte funnits något effektivt sätt att avdöda Clostridium difficile sporer. LifeClean är en banbrytande ytdesinfektion i en klass för sig som visar en mycket hög avdödning av Clostridium difficile.

Därutöver visar LifeClean ett fullgott skydd mot andra allvarliga patogener så som MRSAESBLVREPseudomonas aeruginosaAcinetobacter och Norovirus.

Corona Säkra Gymanläggningen med-LifeClean

Ett komplett sortiment för dagligt bruk & vid utbrott

Corona Säkra Gymanläggningen med-LifeClean
Vi säkrar gymanläggningen genom att applicera LifeClean med Victorys applikator som använder elektrostatisk laddning för att LifeClean ska dras runt ytan genom den possitiva laddningen. Det minskar åtgången av LifeClean, tidsåtgången och sparar på miljön.

Vår elektrostatiska applikator har utformats och testats speciellt för att fungera och leverera resultaten, så att du vet att det faktiskt fungerar tillsammans med LifeCleans effektiva, miljövänliga och hudsäkra produkt som avdödar Corona virus inom 2 minuter.

  • En positivt laddad lösning av LifeClean sprutas genom vår dubbelt positiva applikator som levererar fantastiska resultat.
  • Våra applikator avänder 65% mindre lösningsmedel i jämförelse med en konventionell applikator.
  • Våra applikator applicerar lösningsmedlet över 300x snabbare än en konventionell applikator
  • Våra applikator lägger elektrostatiskt på vårt lösningsmedel runt föremål för att ge en 360 graders beläggning.

 

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*